Projektový prípad

Prípady domácich projektov

Kuchynské smetisko 2X1000kW súpravy generátora bioplynu

2x300kW generátor zemného plynu

Čistiareň odpadových vôd 500kW generátor

Pastvinový generátor bioplynu 300kW

Prasacie farmy 3X250kW generátory bioplynu

Generátor bioplynu 2x500kW

Ošípaná farma 3X180kW generátor bioplynu

Prípady medzinárodných projektov

1

Súprava plynového generátora s nízkou tepelnou hodnotou 350 kW, Spojené kráľovstvo, január 2016

2

Rusko 100kW biomasový plyn

3

Columbia 100kW bioplyn

4

Kolumbijský projekt slameného plynu 300 kW

5

Rumunsko 500kW Bioplyn

6

Malajzia 2,3 MW syngas

7+

Mexiko 60kW bioplyn

8

Južná Afrika 150kW X 2 jednotky Biomasa

20

Čile generátor zemného plynu 2x350kw

10

Turecko 400kW biomasa

14

Grécko 260kW x 4 jednotky Bioplyn

16

Jamajka 150kW x 3 jednotky LPG

17

Projekt výroby energie z bioplynu s výkonom 500 kW vo Vietname

9

Projekt nízkovýhrevného plynu na Srí Lanke 3x400kw

11

Dodávka projektu 12,5 mw generátora bioplynu v Turecku

15

Grécky projekt výroby energie z bioplynu 4x300kw