voliteľné príslušenstvo

  • Optional Accessories

    voliteľné príslušenstvo

    Suché odsírenie je jednoduchá, efektívna a relatívne lacná metóda odsírenia. Je všeobecne vhodný na odsírenie bioplynu s malým množstvom bioplynu a nízkou koncentráciou sírovodíka. Základným princípom zariadenia na suché odstraňovanie sírovodíka (H2S) z bioplynu je metóda, pri ktorej O2 oxiduje H2S na síru alebo oxidy síry, čo sa dá nazvať aj suchá oxidácia. Zloženie zariadenia na suchý proces spočíva v vložení plniva do nádoby a vrstva plniva obsahuje aktívne uhlie, oxid železitý atď.